Aliments dels fills en supòsits de custòdia compartida

Existeix l’errònia creença que, en supòsits de custòdia compartida, els progenitors han de contribuir per meitat al pagament de les despeses dels fills. Això no és sempre així. De conformitat amb el que disposa l’article 233.10.3 del Codi Civil de Catalunya, també en règim de custòdia compartida, l’obligació d’aliments s’ha de fixar en funció de…