Què és la Incapacitat Permanent Parcial?

És aquella que sense assolir el grau de Incapacitat Permanent Total, provoca en el treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la professió habitual, sense que se l’impedeixi la realització de les tasques més fonamentals de la seva professió. La jurisprudència exigeix la concurrència dels següents requisits, en…