Acomiadament durant l’estat d’alarma

L’article 2 del RD Llei 9/2020 disposava que  la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les que s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes als articles 22 i 23 del RD Llei 8/2020, no es podrien entendre com a justificatives de l’extinció del contracte…